Obchodní podmínky

Výuka probíhá obvykle 45 minut a platí se předem převodem na účet.


Výuka probíhá prezenčně na Praze 8 v Kobylisích či online přes internet. Termíny lze rezervovat emailem či telefonicky. V případě včasného zrušení výuky poskytuji až 1/2 náhradních termínů.

Učebna na Praze 8 v Kobylisích

učebna

Výuka standardně probíhá v mé učebně na adrese: Košťálkova 1103/2, Praha 8 Kobylisy. Nicméně konzultace může proběhnout i v nedaleké kavárně, restauraci či na jiném neutrálním místě na Praze 8, pokud to uznám za vhodné a domluvíme se tak.

Pokud by výuka probíhala u Vás nebo mimo mé obvyklé prostory, byla by cena výuky stanovena zcela individuálně, a to po zohlednění mého času stráveného dopravou. Standardně za studenty nedojíždím, nemám na to obvykle ani časový prostor. Navíc veškeré materiály a vybavení pro výuku mám ve své učebně.

Délka doučování 45 minut

Se studentem se předem domluvíme na datu, času a délce konzultace. Minimální délka výuky je 45 min. Pokud je na to časový prostor, výuka může probíhat i déle (např. 90 min.), a to vždy po 45 min. blocích s 15 minutovou přestávkou mezi jednotlivými bloky. Osvědčená doba jedné lekce je 45 min. u studentů ZŠ a SŠ, 90 min. u studentů VOŠ a VŠ a u dospělých. Konzultace o délce nad 90 min. příliš nedoporučuji a poskytuji je pouze po dohodě pouze v naprosto akutních případech. Je lepší přijít např. 2× za týden, než mít jedno dlouhé doučování.

Mezi studenty dělám 15ti minutové přestávky. Přestávky jsou vyhrazeny pro přesuny studentů, domlouvání termínů a krátký můj odpočinek. Pokud přijdete včas, tak se opravdu plně využije zaplacená doba čistě pro výuku. Můžete na mne zazvonit cca 5 minut před plánovaným začátkem výuky, já si pro Vás sejdu dolů ke zvonkům.

Na výuku doporučuji chodit pravidelně alespoň 1 × týdně, nicméně můžete chodit i jednorázově dle potřeby. Počítejte však s tím, že výuka se platí předem a objednávku je vhodné dát alespoň týden dopředu, aby se stihla včas platba.

Rezervace termínů

Rezervace termínů obvykle probíhá emailem či telefonicky. Volné termíny jsou vidět na stránce rezervací, zelená políčka jsou volná. Většina studentů volí pravidelnou výuku v určitý den v týdny, což doporučuji. Při pravidelné výuce máte termín předběžně rezervovaný, ale je zároveň pro vás víc zavazující. Pokud si nejste jisti, zda budete moci chodit opravdu pravidelně a spolehlivě, raději volte jednorázové domlouvání termínů dle potřeby. U pravidelné výuky očekávám opravdu pravidelnou docházku i svižnou domluvu termínů ze strany rodičů či studentů.

Termíny doučování domlouvám s rodiči obvykle emailem. Domluvené a potvrzené termíny máte přehledně vypsány na dokladu (na zálohové a následně finální faktuře). Rodiče mají přehled o výuce, financích a navíc mne mohou kdykoli kontaktovat a ověřit si, zda syn či dcera byli opravdu na doučku. S rodiči též domlouvám případné náhradní termíny.

U pravidelné výuky považuji za závazně rezervované oboustranně odsouhlasené a předem zaplacené termíny. Obvykle domlouváme a potvrzujeme s rodiči nejbližší čtyři termíny doučování, případně termíny na čtyři týdny předem, a ty se pak platí bezhotovostně najednou v sadě. Zbylé termíny pravidelné výuky předběžně studentovi držím, dokud tato dohoda oběma stranám vyhovuje.

Předběžnou rezervaci ještě neuhrazených termínů lze zrušit kdykoli, a to jak ze strany studenta, tak z mé strany. Takže např. když se vyskytne problém a student mi na pravidelnou výuku příliš nechodí či je problém s odsouhlasováním či včasnou platbou termínů, tak pravidelný předběžně rezervovaný termín daného studenta obvykle uvolňuji a dávám k dispozici pro jiné studenty. Když se naopak student rozhodne s pravidelnou výukou skončit, také to není u předběžně rezervovaných termínů problém, jen mi to prosím sdělte včas.

Pokud domluva termínů i platby probíhájí bezproblémů, tak obvykle bývá pravidelný termín stabilní po celý školní rok a obvykle ani nezvyšuji během školního roku danému studentovi ceny.

Bezhotovostní způsob platby formou předplatného

V současné době nabízím bezhotovnostní formu úhrady doučování na můj účet, platební údaje zasílám formou faktury. Výuka by měla být zaplacena alespoň 24 h před plánovaným začátkem výuky (v případě úhrady na účet by měly být peníze již připsány na můj účet). Pokud by se úhrada nestihla včas, nemusí být rezervace platná. Pokud by byly problémy se včasnou úhradou, obvykle ruším se studentem spolupráci. Při bezhotovostní platbě student nemusí nosit hotovost na doučování a také nehrozí, že by peníze vyhrazené na doučování použil jiným, pro něj obvykle zajímavějším, způsobem :-).

tabule

Podmínky čerpání náhradních termínů

V rámci předplatného jsou domluveny konkrétní termíny a časy, které jsou závazné a v případě nedodržení termínu ze strany studenta, může termín bez náhrady propadnout. Nicméně při splnění určitých podmínek dávám možnost čerpání náhradních termínů.

Předplatné se chová jako kurz, i když je třeba předplacena jen jedna lekce. Nerozlišuji zde důvod absence, zda jde o nemoc či o jiný důvod. Pokud je předplatné jednorázově zaplaceno na více termínů naráz, tak až 1/2 nově placených termínů uvedených na jednom dokladu, může student přesunout či zrušit ještě před začátkem výuky. Následně se ihned nebo ke konci předplatného se domluvíme na náhradním termínu, který proběhne v nejbližší možné době (nejpozději však do dvou měsíců po rušeném termínu).

Jako náhradní termín u pravidelné výuky bývá obvykle volen následující ještě neplacený termín v pořadí. Případný cenový rozdíl zákazník doplácí (např. za večerní výuku). Náhradní termíny náhradních termínů se již neposkytují. Když nebudete moci přijít, dejte mi prosím vědět, ať už budete mít ode mne nárok na náhradní termín či nikoli. Omluva absence u termínů, které stejně už propadnou, sice nic na věci nezmění, ale jde o vzájemnou vstřícnost a slušnost. Děkuji.

Pokud by bylo rušeno více termínů než je výše uvedený limit nebo by byly rušeny termíny bez včasné omluvy, tak již bez náhrady propadají. Přesun výuky na pozdější termín u předplatného nad uvedenou toleranci 1/2 termínů neumožňuji, resp. považuji ho za zrušení domluveného termínu a objednání nového termínu. Po dohodě může na zaplacený termín místo Vás přijít i nějaký náhradník (např. bratr či sestra).

Jinak mi nevadí mi, když se domluvíme na přesunu na dřívější termín a nebudu ho považovat za zrušení výuky. Takže pokud víte o budoucí absenci včas, můžete hodně s termíny hýbat. Nezaručuji však, že společný dřívější termín najdeme.

Pokud bych nemohla dodržet termín výuky já, výuka proběhne v nejbližším možném domluveném náhradním termínu, nebo mohu za zrušený termín peníze vrátit.

Přesné znění podmínek výuky najdete též uvedené přímo na faktuře. Prosím o jejich pečlivé přečtení.