Doučování matematiky

Matematiku doučuji převážně v rozsahu učiva ZŠ a SOŠ se standardní hodinovou dotací matematiky.


Připravuji studenty na maturitu, přijímačky, zkoušky a průběžnou výuku ve škole. Matika je mým koníčkem.

Doučování matematiky ZŠ, SŠ a VŠ

Matematiku doučuji v rozsahu učiva ZŠ a SŠ, částečně VŠ. Nejvíce se zaměřuji na matematiku ZŠ a SOŠ. Po dohodě mohou chodit na mé doučování i studenti gymnázií, lyceí, VOŠ a studenti VŠ nematematických oborů. Rozsah vysokoškolské matematiky odpovídá zhruba rozsahu probíraném na VŠE.

Připravuji studeny na přijímací zkoušky na SŠ, VŠ, maturitu, reparát či jiné zkoušky a písemky. Nejběžnější a nejefektivnější je pravidelné doučování v rozsahu alespoň 1× týdně, pokud jde o běžné a průběžné doučování. V případě, kdy nenajdeme nenajdeme vhodné termíny 1× týdně, tak i výuka 1× za 14 dnů má smysl. Často se stane, že se postupem času nějaké termíny uvolní. Pro někoho může být i 1× za 14 dnů zcela dostačující. V případě přípravy na přijímací zkoušky, maturitu apod. je vhodné častější doučování v rozsahu alespoň 2× týdně v kombinaci se samostudiem.

Mé weby zaměřené na matematiku

Můžeme probrat též základy finanční matematiky či statistiky SŠ a VOŠ. Dále na mém webu matem.cz najdete různé mé pomůcky ve schématech.

Poznámka: U studentů gymnázií, lyceí a SŠ, kteří berou výuku dle učebnic pro gymnázia či studují VOŠ či VŠ doporučuji zaslání příkladů předem (ideálně alespoň dva dny předem), jinak nemohu zaručit kvalitu výuky. Rozsah této výuky je již značný a sama gymnázium vystudováno nemám. Ačkoli se matematice věnuji hodně, ani já nenosím úplně všechno v hlavě a věnuji se i dalším věcem… Děkuji.